Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Співробітники

МОРОЗ Олександр Миколайович

Завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту з жовтня 2013 року, член навчально-методичної комісії за напрямком “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”

• Доктор технічних наук, професор.
• Випускник ХІМЕСГ 1984 р.
• Асистент ХІМЕСГ (1984-1986 р.р.).
• Викладач-стажер у Московському 
  гідромеліоративному інституті (1986-1987 р.р.),
  аспірант МГМІ (1987-1991 р.р.).

• Асистент ХІМЕСГ (1991-1993 р.р.), старший викладач
  (1993-1998 р.р.).

• Доцент з 1998 р.
• Заступник декана (1997-2008 р.р.)
• Директор ННІ ЕКТ з 2009 р.
• Доктор технічних наук з 2011 р.
• Професор з 2012 р.САВЧЕНКО Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Народився в 1978 році. В 1995 році закінчив Батрацьку середню школу Липоводолинського району Сумської області і поступив до Харківського державного технічного університету сільського господарства, який закінчив в 2001 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр-електрик». З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі. З 2002 року працює на кафедрі електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук в 2012 році в Донецькому національному технічному університеті. В 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕЕМ.


ЧЕРЕМІСІН Микола Михайлович

Професор, кандидат технічних наук

1948 року народження.

Закінчив у 1971 р. Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю „Електрифікація с. г.”, має кваліфікацію інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 1981 р. Дисертацію захистив 12.01.1981 р. у спеціалізованій раді Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва (МІІСВ). Вчене звання доцента кафедри електропостачання сільського господарства присвоєно у 1983 році.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
1971-1979 рр. – асистент кафедри електропостачання с. г. ХІМЕСГ,
1979-1982 рр. – викладач кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1982-1991 рр. – доцент кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1991-1994 рр. – професор кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1994-2004 рр. – професор кафедри електропостачання ХДТУСГ,
2004 р. – по теперішній час – професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.

Як провідний науковець у галузі електропостачання споживачів АПК розробив методики базових лекційних курсів фахової підготовки студентів. Сумісно з інститутом „Укренергомережпроект” написав і видав навчальний посібник для електроенергетиків України (Электрические сети: развитие, новые решения. Пособие для электроэнергетиков). Підготував та видав учбову програму „Перехідні процеси в системах електропостачання”: програма навчальної дисципліна для підготовки фахівців із спеціальності 7.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. В рамках вище названої програми надрукував одноосібно учбовий посібник „Перехідні процеси в системах електропостачання”, та в співавторстві учбовий посібник „Економічні розрахунки в інженерних задачах” і учбовий посібник „Автоматизація обліку та управління електроспоживанням”. Всі ці видання мають рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Є засновником та керівником наукової школи: „Методи та засоби підвищення ефективності управління і транспорту електричної енергії в електричних мережах”. Підготував 7 кандидатів наук. Керує підготовкою трьох аспірантів кафедри електропостачання. Член екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів, член спеціалізованої ради з захисту дисертацій в НТУ “ХПІ”.

Висококваліфікований фахівець у галузі систем електропостачання. Засновник наукової школи нового напрямку в обґрунтуванні та реалізації системного підходу в оптимізаційних задачах електропостачання на базі техніко-економічного моделювання в умовах неповної вихідної інформації. З 1981 по 1990 роки науковий керівник розділу 1.4.1, 1.7.1 міжвузівської цільової програми Міністерства освіти і науки СРСР „ Розробка методів і засобів економії електроенергії в електричних мережах” (Державний реєстраційний №№ 87087891, 81087091, 01860032088); відповідальний виконавець науково-дослідних робіт „Дослідження експлуатаційної надійності асинхронних електродвигунів серії 4А та інших з висотою осі обертання до 100 мм, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві” (Державний реєстраційний №76087339, 81087891, 1.86.0032088). Результати науково-дослідних робіт та методичних рекомендацій впроваджені в багатьох галузях промисловості та енергетики України, країн СНД та дальнього зарубіжжя. Член вченої ради інституту енергетики та комп’ютерних технологій ХНТУСГ, заступник директора ННІ ЕКТ з наукової роботи. Член редакційної ради журналів „Электрические сети и системы” (м. Київ) та „Електрифікація та автоматизація сільського господарства” (НАУ, м. Київ). Нагороджений бронзовою медаллю і дипломом ВДНГ СРСР, має нагрудний знак „Изобретатель СССР”, відмінник вищої освіти та науки АПК України.

Має 120 публікацій, в т.ч. наукового та 14 навчально-методичного характеру.


ДОЦЕНКО Сергій Ілліч

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчив 1-й факультет ХВВКУ ім. Маршала Ра-дянського Союзу Крилова М.І. в 1978 році за спеціа-льністю «Експлуатація літальних апаратів» з відзна-кою та нагородженням золотою медаллю. Закінчив МІПК при ХДЕУ в 1995 році за спеціаль-ністю «Менеджмент зовнішньої економічної діяльнос-ті».
Закінчив ХДЕУ в 2000 році за спеціальністю «Фі-нанси».
У 1987 захистив кандидатську дисертацію за спе-ціальністю «Озброєння та військова техніка ракетних військ стратегічного призначення».
У 2006 році присвоєно вчене звання «доцент».
Науковий напрямок «Дослідження методів та ал-горитмів організації діяльності з забезпечення раціо-нального використання енергоресурсів».
Автор більше 50 наукових розробок, 16 винаходів.
ТРУНОВА Ірина Михайлівна

Доцент, кандидат технічних наук

Народилася в м. Харкові. Закінчила середню школу № 14 м. Харкова.

У 1985 р. з відзнакою закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за фахом інженер-електрик.

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському національному аграрному університеті.

СЕРЕДА Анатолій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук

1966 р. народження

1996 р. – закінчив факукльтет електрифікації та автоматизації с.г. ХІМЕСГ.

1991 – 1999 р. – ст. лаборант каф. ЗЕСГ.

З1999 р. – асистент каф. ЗЕСГ.

2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. тех. наук.

2007 р. – на посаді доцента кафедри АЕМС

З 2013 р. – доцент кафедри ЕЕМ
ЧЕРКАШИНА Вероніка Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчила електроенергетичний факультет НТУ «ХПІ» в 1999 році за спеціальністю «Електричні мережі та системи».
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію в Донецькому націона-льному технічному університеті за спеціальністю «Електричні станції, мережі та системи».
У 2014 році присвоєно вчене звання доцент.
Науковий напрямок «Підвищення ефективності функціонування електричних мереж та систем».
Автор більше 50 наукових та навчально-методичних розробок.
ДУДНІКОВ Сергій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук

Працює на кафедрі з 1994 року. Викладає дисципліни: Енергозбереження та енергетичний менеджмент, Енергетичний менеджмент, Енергетичний аудит, Джерела енергії, Маркетинг енергії, Нормативно-правова база енерговикористання. Проводить лекційні, лабораторні та практичні заняття. Є керівником дипломних проектів спеціалістів та магістрів, куратором навчальних груп.
У 2011 році захистив в НТУУ «КПІ» дисертацію на тему: «Методи підвищення ефективності функціонування комбінованих систем енергопостачання споживачів АПК».
У 1983 - 1987 рр. навчався в Вовчанському технікумі механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «технік-механік».
У 1987 - 1989 рр. – служба в лавах Радянської Армії.
У 1994 році закінчив ХІМЕСГ за спеціальністю «інженер-електрик».
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі ХНТУСГ за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси».
Має понад 30 наукових публікацій у фахових журналах та наукових збірниках, 2 – винаходи, 4 – навчально-методичні праці.

ПОПАДЧЕНКО Світлана Анатоліївна

Старший викладач

Народилась 21 липня 1960 р. в с. Токарівка Дергачівського району Харківської області.
В 1977 р. закінчила Харківську середню школу № 13 і поступила до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства на факультет електрифікації сільського господарства за спеціалізацією «Електропостачання с.г.».
В 1982 р. закінчила вищеназваний заклад і залишились працювати на посаді старшого лаборанта.
З 1987 р. працювала на посаді асистента.
В 1999 р. закінчила магістратуру в Харківському державному технічному університеті сільського господарства.
З 2006 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача.

КОРОБКА Володимир Олександрович

Старший викладач

Народився 20.09.1954 р.
В 1965 р. закінчив Коробчанську початкову школу, а у 1971 р. закінчив Слатинську середню школу з Похвальною грамотою за особливі успіхи у вивченні фізики. У цьому ж році поступив на Харківський завод «Електромашина» слюсарем-складальником. Потім працював фрезерувальником.
В 1972 р.був призваний до лав Радянської Армії, де після закінчення навчального підрозділу служив навідником гармати середнього танку.
Після закінчення строкової служби, у 1974 р. вступив на підготовче відділення ХІМЕСГ, а у 1975 р. за результатами випускних іспитів був зарахований на перший курс ХІМЕСГ, який закінчив з відзнакою в 1980 р. У цьому ж році  був прийнятий на роботу до ХІМЕСГ на посаду молодшого наукового співробітника. У 1982 р. був переведений на посаду асистента кафедри «Електропостачання сільського господарства». З 1993 р. по 1998 р. -  заступник декана факультету електрифікації сільського господарства.
З 1993 р. працює старшим викладачем кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.
ПАЗІЙ Володимир Григорович

Асистент

Народився 13.01.1983 р.

В 1998 р. закінчив Вишняківську середню школу.

В 2003 р. закінчив Хорольський державний агропромисловий коледж. У тому ж році вступив на 3 курс ХДТУСГ, де здобув спеціальність інженер-електрик за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Після закінчення ХНТУСГ залишився працювати на кафедрі електропостачання с. г. на посаді майстра виробничого навчання. В 2006 році переведений на посаду асистента кафедри «Електропостачання та енергетичного менеджменту».

Заступник директора ННІ ЕКТ з 2012 р.
ЛИСИЧЕНКО Роман Миколайович

Асистент кафедри

Народився 23 жовтня 1991 р. в м. Харкові.
В 2008 р. закінчив Харківську ЗОШ №128 і поступив до ХНТУСГ ім. Петра Василенка на факультет енергетики та комп'ютерних технологій.
Під час навчання активно займався науково-дослідною роботою, отримував стипендію президента України за значні досягнення в навчанні, суспільній та науковій роботах. Брав участь у наукових конференціях України та близького зарубіжжя. Випускна робота магістра захищена з отриманням патенту на винахід №101521.
З 2012 р. працював на посаді лаборанта кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.
В 2014 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію інженера-дослідника із енергетики сільського господарства.
З березня 2014 р. працює на посаді асистента.ТОБЕРТ Лія Олександрівна

Завідувач лабораторії

Народилась 17 листопада 1968 року в м. Харкові.
В 1986 році закінчила Харківську середню школу № 111 і поступила до Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства.
В 1991 році з відзнакою закінчила ХІМЕСГ за фахом інженер-електрик і за розподіленням залишилась працювати на посаді старшого лаборанта.
З 2011 року переведена на посаду завідуючої лабораторії кафедри «Електропостачання та енергетичний менеджмент».ПАНЧЕНКО Сергій Олександрович

Майстер

Народився в місті Путивль Сумської області у 1970 р. У 1987 р. закінчив Путивльську загальноосвітню школу. З 1988 р. по 1990 р. служив у лавах Радянської Армії. У 1991 р. вступив до Глухівського політехнікуму сільського господарства ім. С.А. Ковпака.

В 1994 р. отримав диплом за спеціальністю «технік-електрик».

В 1994 р. вступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, і в 1997 р. отримав диплом «інженера-електрика». З 1998 р. і по теперішній час працює на кафедрі на посадах асистента та майстра.